Sarah Vorsselmans

Pedagogisch ondersteuner

Sarah studeerde Pedagogie van het Jonge Kind. Sinds 2014 werkt zij als pedagogisch ondersteuner voor het expertisecentrum, eerst in het PTO-project van Kind en Gezin, momenteel via het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang.

Daarnaast werkte Sarah mee aan de praktijkgerichte onderzoeksprojecten ‘Spreekkansen in de buitenschoolse opvang’ en ‘Kinderopvang 2030’. In die projecten ging zij samen met onderzoekers na wat een pedagogisch ondersteuner kan betekenen in een innovatietraject en ontwikkelde ze materialen om te werken aan ouderbetrokkenheid en aan duurzame kinderopvang.