Mieke Jacomen

Pedagogisch ondersteuner

Mieke studeerde Pedagogie van het Jonge Kind. Sinds 2015 versterkt ze het team pedagogische ondersteuners voor het expertisecentrum, eerst in het PTO-project van Kind en Gezin, momenteel via het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang. Mieke is ook coördinator van Kamp Zuid, de vakantie-opvang voor kinderen tussen 3 en 12 die de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind organiseert.