Een goede start op school voor kleuters

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kleuters goed op school kunnen starten?

Om aan deze vraag te werken deed het Onderwijs Netwerk Antwerpen (ONA) een beroep op het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Het Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School was partner in het project, samen met vier kleuterscholen uit de Antwerpse wijk Kiel, het Huis van het Kind, de Schoolbrug en Atlas vzw. ONA wil immers graag dat alle kleuters naar school kunnen gaan en dat gezinnen hun kleuter vlot kunnen inschrijven op school.  

Mijn buurt, mijn school  

Wat verwachten scholen van ouders? Wat doen kinderen op school?  

Sommige gezinnen kennen de school niet goed. In het traject mijn buurt, mijn school maken ouders kennis met de scholen in de buurt. Ze leren zo ook het schoolsysteem kennen. Als ouders de school beter kennen, kan de inschrijving vlotter verlopen.  

Ouders kunnen ook praten over hun verwachtingen en bezorgdheden. Sommige mama’s vertellen dat hun familie negatief reageert als ze hun kind op jonge leeftijd naar school brengen. Het is niet in elke cultuur evident om je jonge kinderen niet zelf op te voeden. Het kan helpen als je hierover kan praten met andere ouders.   

Hoe kunnen kleuters zich goed blijven voelen op school?  

Ook na de inschrijving is het belangrijk dat ouders en kinderen zich goed blijven voelen op school. Dat kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ouders hun vragen kunnen stellen. In Leefschool Toverbol dacht het team daarom grondig na over het belang van schoolactiviteiten voor ouders. Ze startten koffiemomenten op. Voor vele ouders blijkt dat laagdrempelig te zijn. Sommige ouders vinden het moeilijk om aandacht te vragen van de leerkracht als die druk bezig is. Het helpt wanneer de leerkracht tijd maakt en zelf vragen stelt.  

Een koffiemoment is op zich niet laagdrempelig. Je moet er als school en als leerkracht wel wat voor doen om het laagdrempelig te maken. In Leefschool Toverbol was er geen thema. Bovendien maakten de school en de leerkracht tijd. 

Wat verwacht de school van kleuters?  

Leefschool Toverbol durfde het ook aan om na te denken over ‘zelfstandigheid’ van kleuters. Ze stonden stil bij hun eigen verwachtingen. De projectmedewerkers vroegen aan ouders welke zorgen en verwachtingen zij hadden. Ouders vertelden hun positieve en negatieve ervaringen met zorg voor kleuters die nog niet zelfstandig zijn. School en ouders onderzochten of de communicatie van de school wel duidelijk was voor de ouders.  

Communicatie  

Vzw Atlas maakte de schriftelijke schoolreglementen en andere info voor ouders duidelijker. Omdat het wenmoment zo belangrijk is, maakte het projectteam werk van een goede mondelinge communicatie tijdens wenmomenten. Het wenmoment zelf pakken ze nu ook anders aan.  

 

Wil je meer weten?  

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *