Ouderbetrokkenheid: goed voor ouders én begeleiders

Waarom meer ouderbetrokkenheid? Waarom zou je als opvanglocatie werken aan de band met ouders? Welke zijn de voordelen van betere contacten met ouders? Daarnaar gingen we op zoek in het project Spreekkansen in de buitenschoolse kinderopvang. Na afloop vroegen we aan de begeleiders en de coördinatoren van de buitenschoolse opvang in Boom en Oevel wat het project bij hen teweeg heeft gebracht.  Ouderbetrokkenheid heeft voordelen voor de kinderen, voor de ouders en zeker ook voor de begeleiders zelf. Wil je hier meer mee doen? Dan kan je de reflectievragen gebruiken.

Lees verder

Duurzaamheid in de kinderopvang: wat is het eigenlijk?

“Duurzaamheid is al een hele tijd niet uit de actualiteit weg te denken. Maar wat houdt dat juist in, het begrip duurzaamheid? Waarom zou de kinderopvang aan duurzaamheid moeten werken? En hoe kan de kinderopvang aan duurzaamheid werken? Coördinatoren en kindbegeleiders uit Mechelen en onderzoekers aan het Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School Antwerpen werkten twee jaar aan een project over duurzaamheid. Wat is duurzaamheid? Waarom zou de kinderopvang aan duurzaamheid werken? Hoe werk je aan duurzaamheid?

Lees verder

REEKS luiers – deel 4

Milieuvriendelijke alternatieven voor luiers, ze bestaan. Dietlinde Willockx Wegwerpluiers zijn belastend voor het milieu maar wasbare luiers zijn dat ook. Gelukkig zoeken wetenschappers die levenscycli bestuderen, steeds naar manieren om de productie en het gebruik van voorwerpen energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken. Vaak zoeken ze ook alternatieven.

Lees verder