Ouderbetrokkenheid: goed voor ouders én begeleiders

  Waarom meer ouderbetrokkenheid? Waarom zou je als opvanglocatie werken aan de band met ouders? Welke zijn de voordelen van betere contacten met ouders? Daarnaar gingen we op zoek in het project Spreekkansen in de buitenschoolse kinderopvang. De voordelen voor begeleiders en ouders Na afloop vroegen we aan de begeleiders en de coördinatoren van de buitenschoolse opvang in Boom en Oevel wat het project bij hen teweeg heeft gebracht. Wil je hier meer mee doen? Bekijk dan de reflectievragen.

Continue reading

Opvoeden voor een duurzame samenleving?

Het Pedagogisch Raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en peuters formuleert ‘opvoeden voor een duurzame samenleving’ als een van de uitgangspunten voor de kijk van kinderopvang op de samenleving. Ook beschouwt het raamwerk ‘bijdragen tot ecologisch bewustzijn’ als een van de bijdragen van kinderopvang aan de samenleving.

Continue reading