Ouderbetrokkenheid: goed voor ouders én begeleiders

  Waarom meer ouderbetrokkenheid? Waarom zou je als opvanglocatie werken aan de band met ouders? Welke zijn de voordelen van betere contacten met ouders? Daarnaar gingen we op zoek in het project Spreekkansen in de buitenschoolse kinderopvang. De voordelen voor begeleiders en ouders Na afloop vroegen we aan de begeleiders en de coördinatoren van de buitenschoolse opvang in Boom en Oevel wat het project bij hen teweeg heeft gebracht. Wil je hier meer mee doen? Bekijk dan de reflectievragen.

Lees verder