Welkom

Welkom bij Pedagogisch ondersteunen. Deze site is gemaakt door medewerkers van het Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School. Dit centrum is verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool.

Wat mag je verwachten van deze site?

We willen de kennis die we opdoen tijdens onze onderzoeksprojecten op een zo toegankelijk mogelijke manier delen. We denken dat vooral verantwoordelijken in de kinderopvang en pedagogisch ondersteuners hier inspiratie kunnen vinden. Natuurlijk mag dat je niet tegenhouden om de site te raadplegen.

Op deze site delen we inzichten uit onze onderzoekspraktijk en uit de ondersteuningspraktijk. De site is onderverdeeld in de grote blokken: werken met kinderen, werken met ouders, werken met teams en publicaties. Maar niet iedereen zoekt op dezelfde manier. Daarom vind je bovenaan ook trefwoorden. Als je zo’n trefwoord aanklikt, dan vind je alle berichten die over dat trefwoord gaan.

Wat doet het Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in  Kinderopvang en School

In het Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning op School en Kinderopvang werken pedagogisch ondersteuners nauw samen met onderzoekers. We kiezen voor deze samenwerking om de noden en belangen uit de praktijk op de voorgrond te houden en om die te koppelen aan wetenschappelijke literatuur en inzichten.  Zo kunnen wij naar de praktijk kijken met een grote betrokkenheid én met de soms broodnodige afstand. De samenwerking versterkt onze begeleidingen en ons onderzoek.

Onderzoeken en opleiden

Het expertisecentrum is verbonden met de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind aan de Karel de Grote Hogeschool. Wil je meer weten over het expertisecentrum, meewerken aan een onderzoek of heb je een interessante onderzoeksvraag? Neem dan contact op met ons!