Welkom

Hoe kan ik ouders meer betrekken in de werking? Hoe kunnen we praten met ouders die weinig of geen Nederlands spreken? Hoe kan je een goed aanbod bedenken voor baby’s? Hoe kan ik met mijn team praten over diversiteit? Duurzaamheid in de kinderopvang, hoe begin je daaraan?

Ben je een verantwoordelijke of pedagogisch ondersteuner in de kinderopvang? Dan zoek je wel eens naar antwoorden op dit soort vragen. Wij willen jou ondersteunen bij dat werk.

Wie zijn wij?

In het Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School aan de Karel de Grote Hogeschool voeren we praktijkgericht onderzoek uit én ondersteunen we kinderdagverblijven.  Onderzoekers en pedagogisch ondersteuners werken samen aan vragen die we horen en zien in de praktijk. Deze samenwerking leidt tot materiaal dat bruikbaar is in de voor- en buitenschoolse kinderopvang en op school.

Zin in meer?

Heb je nog vragen? Begint het te kriebelen om samen te werken? Neem dan zeker contact op met ons.